Bij Caland Basketball/Harlemlakers proberen wij iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Wij bieden een geschikt programma voor:

  • Kinderen die kennis willen maken met Basketball.
  • Kinderen die al bekend zijn met de sport en lid willen worden.
  • Kinderen die het pad van de topsport willen bewandelen.

Voor een eerste kennismaking met de sport organiseren wij geregeld Kennismakings Trainingen, kinderen die al bekend zijn met de sport en competitie willen spelen kunnen lid worden en gaan op den duur competitie spelen. Bij kinderen die het pad van topsport willen en kunnen bewandelen wordt de combinatie met onderwijs gemaakt. Uiteraard kan bovenstaande een stapsgewijs proces zijn van een laagdrempelige instroom via een kennismakingstraining tot topsporter die een optimale programma volgt die onderwijs en topsport combineert.

 

 

CALAND BASKETBALL

Voor ons is Basketball de mooiste, leukste en spectaculairste sport. Het vereist veel vaardigheden om de sport goed te kunnen beoefenen en dat maakt ook dat er veel vaardigheden ontwikkelt kunnen worden. Bij Caland Basketball ontwikkelen wij deze vaardigheden vanaf jonge leeftijd op een leuke en verantwoorde wijze. In de trainingen trachten wij zoveel mogelijk rekening te houden met de zogenaamde sensibele fases voor motorische ontwikkeling. Dit betekent dat de oefenvormen en de doelstellingen in de trainingen en wedstrijden daarop zijn afgestemd. Onder Filosofie wordt specifieker uitleg gegeven over onze werkwijze.

Bij Caland Basketball richten we ons op de individuele ontwikkeling van de spelers in groepsverband.

TOPSPORT TRAJECT

Bepaalde spelers leren makkelijk, hebben een grote motivatie of bezitten onderscheidende fysieke vaardigheden. Voor deze spelers bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan het topsport traject. In dit traject maken wij het voor de getalenteerde speler mogelijk om onderwijs en topsport te combineren. Dit traject wordt georganiseerd binnen het Calandlyceum door Basketball Academy Amsterdam(BAAS). De trainers en bestuurders die werkzaam zijn bij BAAS zijn tevens werkzaam bij Caland Basketball. Door het programma van het Calandlyceum, BAAS en Caland Basketball op elkaar af te stemmen is iedere speler rond 18:00 klaar met trainen en het schoolwerk en kan hij of zij zich optimaal ontwikkelen op sportief en maatschappelijk vlak.

Hier vindt u meer informatie over BAAS.

Sinds het seizoen 2020-2021 wordt er met Harlemlakers samen gewerkt. De trainers van van de Academy en Caland Basketball zijn tevens bij Harlemlakers werkzaam.