WERKWIJZE

Wij streven naar maatwerk, zowel in het Basketball traject als in de studie. Een deelnemer van de Basketball Academy Amsterdam zit bij voorkeur op het Calandlyceum, Amsterdam. Het rooster is zo georganiseerd dat er iedere ochtend tot 10:00 uur en iedere middag vanaf 14:00 uur getraind kan worden. De trainingen die wij organiseren zijn veelal gericht op de individuele ontwikkeling van de speler. Dit betekent dat er in de trainingen voornamelijk wordt getraind op technische vaardigheden. Om deze vaardigheden te toetsen en aan de praktijk te relateren worden deze in de trainingen ook uitgetest in diverse spelvormen. Daarnaast zijn er voorwaardelijke vaardigheden op fysiek en mentaal gebied en die komen terug op school en in de trainingen.

ONDERBOUW
In de eerste en tweede klas, ONDER 13 & ONDER 14, wordt er twee tot drie keer in de ochtenden getraind. De deelnemers zullen daarnaast in club verband(Caland Basketball/Harlemlakers) nog ongeveer drie trainingen volgen(wenselijk). In de onderbouw zijn de trainingsgroepen groter en worden de trainingen voornamelijk in spelvormen aangeboden. Hier worden vaardigheden gestimuleerd die volgens de sensibele fases passend zijn bij de levensfase.
BOVENBOUW
Vanaf de derde klas in het voortgezet onderwijs wordt de trainingsomvang vergroot. Per deelnemer wordt er gekeken wat een wenselijk aantal trainingsmomenten is. De trainingen worden in deze fase individueler en er komen tevens specifieke fysieke trainingen bij. Een deelnemer heeft in deze fase de mogelijkheid tot acht keer per week te trainen naast de club trainingen. De trainingen worden afgestemd op de behoefte van de speler.
PIRAMIDE
In de eerste klas (O13) en de tweede klas (O14) is de groep van kansrijke basketballers nog vrij groot. Vanaf het derde leerjaar(O15) wordt er strenger geselecteerd en zullen de op dat moment kansrijke sporters door gaan in het traject van de Basketball Academy. Het aantal deelnemers wordt kleiner en het aantal trainingsmomenten wordt groter. Als je niet bij de Basketball Academy doorgaat kun je uiteraard wel gewoon onderwijs blijven volgen op het Calandlyceum.

ONDERWIJS

Het Calandlyceum is een Topsport talentschool en heeft daardoor veel ruimte om de combinatie (Top)sport en studie mogelijk te maken. In het onderwijs kijken wij niet naar alleen onderwijstijd, maar vooral naar effectiviteit. Het draait niet altijd om uren maken, maar het gaat voornamelijk om de kwaliteit van die uren.
Het credo van het Calandlyceum is ‘Ontdek wat je kunt bereiken’. Met zo’n 250 leerlingen met een topsportstatus, waarvan +/-50 CTO-leerlingen, ademt de school (top)sport.
De lessen starten iedere dag na 10:00 uur en eindigen rond 14:00. Hierdoor ontstaat er ruimte om vóór en direct na schooltijd te kunnen sporten. Geen sport voor of na school? Dan zit je in het studie-uur en maak je schoolwerk.
Met deze manier van werken worden er minder uren gemaakt op school en wordt er van de leerling en docenten meer effectiviteit gevraagd.
De leerling zit in een klas met uitsluitend (top)sporters en krijgt naast het reguliere lesprogramma ook;
  • Lichamelijke opvoeding, voor de brede motorisch ontwikkeling.
  • Verzorging; Slaap, Voeding, Hygiëne, Rust, Blessures
  • Mentale vaardigheden

Daarnaast wordt er in het onderwijssysteem een grote mate van zelfregulatie verwacht en daarin worden de leerlingen ook opgevoed. Het hulp vragen wanneer je dat nodig hebt, bewust zijn van de keuzes die je maakt en de effecten daarvan, reflecteren op handelen en daar aanpassingen op maken, etc. Op de website van het Calandlyceum kunt u meer informatie vinden over het onderwijs in de Topsportklassen. Het volgen van onderwijs op het Calandlyceum is niet verplicht, maar wel zeer gewenst.