ORGANISATIE TEAMS

Bij Caland Basketball hebben we een jongere jeugdteams in de leeftijd 6 tot en met 11 jaar en de oudere jeugdteams van 12 tot en met 17 jaar. Er zijn (nog) geen senioren teams bij Caland Basketball.
In de jongste jeugdteams zitten jongens en meisjes bij elkaar in een team. Vanaf de oudere jeugdteams wordt dit gescheiden. Afhankelijk van de leeftijdscategorie worden er wedstrijden in toernooi vorm gespeeld of wordt er deelgenomen aan de competitie. De toernooien worden door de verenigingen georganiseerd en de competitie door de Nederlandse Basketball Bond(NBB).

SOORTEN TEAMS

In de jongste jeugd worden teams geformeerd op basis van motivatie en min of meer gelijken. Oefenstof en doelstellingen kunnen dan aangepast worden aan het niveau van de groep. Vanaf de oudere jeugd komen er selectieteams. Dit zijn jongens en meisjes die bepaalde vaardigheden hebben waardoor zij Caland Basketball kunnen combineren met het programma van de Basketball Academy Amsterdam; zij volgen daarmee ook onderwijs op het Calandlyceum. De selectie voor deze teams wordt gemaakt op basis van de selectiecriteria. Selectieteams staan nooit vast en er is altijd ruimte voor instroom uit andere teams.

LEEFTIJDSGRENZEN

De NBB hanteert leeftijdgrenzen die worden aangegeven met een U van ‘Under’. Op onze site worden deze ‘Onder’ genoemd.
Voor het seizoen 2019-2020 betekent het de volgende verdeling:
ONDER 8        2012 of jonger
ONDER 10      2010/2011
ONDER 12      2008/2009

*ONDER 14    2006/2007
*ONDER 16    2004/2005
*ONDER 18    2002/2003
*Voorlopig kunnen wij geen startende basketballers in deze leeftijdscategorie aannemen. Mail ons en dan proberen wij je te helpen. 

Op deze website zal u de uitslagen en positie in de competities niet terug vinden. Wij achten dit niet van belang in deze leeftijd. Uiteraard wil iedereen winnen, maar wij streven naar plezier, leuk en attractief spel. Kom dus vooral kijken naar onze wedstrijden en de groei die de kinderen doormaken. De programma’s van de teams zijn te vinden op de website.

TEAMS 2019-2020

ONDER 12A