Wij proberen de spelers zoveel mogelijk in groepen te zetten waarbij de kinderen dezelfde (beweeg)behoeften, ambities en lerend vermogen hebben. Hiermee kan de best passende oefenstof en manier van training geven worden gekozen. In de startfase van de vereniging zal de verdeling nog niet optimaal zijn, maar naarmate de vereniging doorgroeit zal het makkelijker worden om de spelers op niveau te plaatsen. Belangrijk is dat wij over de faciliteiten, kennis en netwerk beschikken om spelers indien gewenst door te laten groeien binnen hun potentieel.

Op dit moment heeft Caland Basketball geen eigen teams. Wij werken samen met Harlemlakers waar een groot deel van onze trainers de trainingen verzorgd. Kom vooral naar de kennismakingstrainingen op woensdag of anders naar de basketball scool op zaterdag.

Hier vindt u het trainingsschema van Harlemlakers, meetrainen? mail dan even naar tc@harlemlakers.nl of contact@baasketball.nl